استانداردها و فرآیند تولید کاشی مقدار سرب و شید رنگی

استانداردها و فرآیند تولید کاشی مقدار سرب و شید رنگی

 مقدار سرب و کادمیم ناشی از حل شدن لعاب

به ندرت پیش می آید که در کاربردهای ساختمانی، کاشی ها در تماس با مواد خوراکی و به خصوص آب و مواد غذایی تر قرار بگیرند.

در چنین مواردی ممکن است کادمیم و یا سرب (اگر در لعاب وجود داشته باشند) به تدریج در مایعات غذایی حل شود و باعث بروز مسمومیت و بیماری شود. علاوه بر اینکه چنین پیش آمدی بعید است، لعاب های کاشی که با تکنولوژی های جدید تولید میشوند اکثرا فاقد مقادیر بالایی سرب و کادمیم میباشند و مشکل زا نخواهند بود.

با این حال، روش اندازه گیری مقدار سرب و کادمیم آزاد شده از لعاب با مراجعه به استاندارد ایزو قابل اندازه گیری و گزارش کردن است.

اصول کار بدین ترتیب است که سطح لعاب به مدت ۲۴ ساعت در معرض محلول اسید استیک قرار داده میشود و بعد از این مدت، جرم سرب و کادمیم حل شده در محلول به کمک دستگاه پرتو سنجی جذب اتمی (Atomic Absorption Spectrometry) تعیین میشود.

در نهایت مقدار سرب و کادمیم آزاد شده مطابق با فرمول زیر بر حسب میلی گرم بر دسی متر مربع محاسبه و گزارش میشود.

که در فرمول بالا داریم: M : نوع فلز (سرب یا کادمیم)، (ρ(M : غلظت یون کادمیم یا سرب بر حسب میلی گرم در لیتر، V : حجم اسید استیک در تماس با کاشی بر حسب میلی لیتر، A : سطح تماس محلول اسید استیک با کاشی بر حسب دسی متر مربع.

 تعیین شید رنگی یا به عبارتی تغییرات جزئی رنگ

آنچه کاشی را زیبا و جذاب میکند، طرح و رنگی است که روی کاشی وجود دارد.

طرح و رنگ، ممکن است روی سطح لعاب و یا در بدنه کاشی ایجاد شود. هرگونه تغییر رنگ جزئی، در کاشی های مختلف که از یک نوع محصول اند، ممکن است باعث ایجاد ناهماهنگی شدیدی در مجموع کاشی هایی شود که در کنار هم نصب میشوند.

ایجاد تغییرات جزئی رنگ در کاشی های مختلف و از یک نوع محصول، به عوامل متعددی مانند:

تغییر در پارامترهای تولید، تغییر در مواد اولیه، اشتباهات انسانی، ایجاد فاصله زمانی در تولید و … بستگی دارد.

تولیدکنندگانی که با این مسأله مواجهند و قصد دارند که محصول آنها با کمترین شید رنگی به دست مشتریان برسد، محصولات خود را با کدهای مختلفی روانه بازار میکنند.

چنین کدهایی که به تنالیته محصول معروف هستند بر روی کارتن ها درج میشوند و به مصرف کنندگان پیشنهاد میشود که در هنگام نصب، تنها از یک نوع تنالیته استفاده نمایند.

نحوه کدگذاری در مورد هر شرکت متفاوت است و از طریق شبکه های فروش به مشتریان منتقل میشود.

تعیین تنالیته و تقسیم بندی کاشی های با رنگ یکسان، در مرحله سورت و بسته بندی انجام میشود.

این مهم، بر عهده افراد با تجربه در تشخیص طرح و رنگ سپرده میشود.

ایشان هر سری از محصولات را با محصول مرجع از طریق بازرسی چشمی مقایسه میکنند و اگر اختلاف رنگی دیده  شود، تنالیته ویژه ای را به محصول جدید نسبت میدهند.

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X