استانداردها و فرآیند تولید کاشی مقاومت شیمیایی

تعیین مقاومت شیمیایی

ویژگی مقاومت شیمیایی در کاربردهایی که کاشی در معرض مواد شوینده و محلول های خورنده قرار میگیرد، بسیار اهمیت دارد.

معمولا کاشی های لعابدار و بدون لعاب رفتار متفاوتی در برابر مواد شمیایی از خود نشان میدهند.

بطور کلی میتوان گفت که کاشی های لعابدار مقاومت شیمیایی بیشتری دارند؛

زیرا لعاب به عنوان یک پوشش نفوذ ناپذیر، تخلخل های سطحی بدنه را میپوشاند و اجازه ورود مواد خورنده به درون تخلخل های آن را نمیدهد.

در حالیکه تمایل به واکنش شیمیایی با مواد خورنده درکاشی های بدون لعاب و یا پولیش شده بیشتر است.

اصل کلی در آزمون تعیین مقاومت شیمیایی، بر تاثیر انواع مواد خورنده بر سطح کاشی و بررسی ظاهری اثرات ناشی از واکنش ها استوار است.

مواد خورنده به چهار گروه تقسیم میشوند که در جدول زیر نوع و غلظت هر یک آورده شده است.

اگرچه چنین محلول هایی را میتوان به راحتی با غلظت مورد نظر ساخت، اما شرکت هایی نیز، این محلول ها را به صورت آماده و با نام کیت آزمون مقاومت شیمیایی (Chemical Resistance Kit) میفروشند.

کاشی های لعابدار و بدون لعاب به روش های متفاوتی در معرض مواد خورنده قرار میگیرند که به تفصیل در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مقاومت شمیایی کاشی های بدون لعاب

ابتدا از چنین کاشی هایی نمونه هایی به ابعاد ۵۰mm x 50mm بریده میشود.

نمونه ها طوری تهیه میشوند که حداقل یک ضلع آنها برش نخورده باشد.

سپس نمونه ها خشک میشوند و درون ظرف شیشه ای که محتوی محلول خورنده است قرار داده میشوند.

حداقل یکی از اضلاع برش خورده باید کاملا در محلول فرو رود.

نمونه ها به مدت ۱۲ روز در محلول باقی میمانند و سپس به مدت ۵ ساعت با آب روان شسته می شوند.

لازم است که نمونه ها به مدت ۳۰ دقیقه نیز در آب در حال جوش قرار گیرند.

پس از این مدت، سطح نمونه ها بازرسی چشمی میشود.

براساس اینکه اثر خوردگی قابل رویت باشد و یا نباشد، گروهی که کاشی ها به آن تعلق میگیرند مطابق جدول زیر مشخص میشود و علامت اختصاری مربوطه به آن نسبت داده میشود.

مقاومت شمیایی کاشی های لعابدار

روش آزمون تعیین مقاومت شیمیایی برای کاشی های لعابدار اندکی متفاوت است.

مواد شیمیایی در جدول بالا به کمک یک استوانه شیشه ای و درپوش بر روی سطح کاشی ریخته و منافذ بین ظرف و کاشی با چسب سیلیکون بسته میشوند.

شکل زیر تصویری از کاشی و نوع ظرف، درپوش و ابعاد آن را نشان میدهد.

هنگامیکه محلول خورنده، مواد شوینده خانگی، نمک استخر شنا و یا اسید سیتریک می باشد،

محلول ها می بایست به مدت ۲۴ ساعت با کاشی در تماس باقی بمانند و سپس با آب شسته شوند.

اما اگر محلول خورنده، محلول های اسید هیدروکلریک و هیدرواکسید پتاسیم باشند، لازم است که تماس با کاشی به مدت ۴ روز ادامه یابد و محلول ها در هر روز هم زده شوند و پس از دو روز نیز تعویض شوند.

پس از این مدت میتوان سطح کاشی را با آب روان شست.

مرحله بعدی، تشخیص میزان خوردگی سطح لعاب و گروه بندی مقاومت شیمیایی کاشی است که به دو روش انجام میشود.

پس از خشک کردن سطح لعاب، میتوان از یک مداد با نرمی HB جهت تشخیص ایجاد خوردگی در سطح لعاب استفاده نمود.

اما ابتدا بایستی سطح خود لعاب که واکنشی نکرده است با مداد بررسی شود.

بدین ترتیب که اگر چندین اثر مداد، از سطح لعاب به راحتی با دستمال مرطوب قابل پاک شدن نباشند باید بیان شود که روش گروه بندی نرمال مطابق با شکل زیر برای اینگونه کاشی ها امکانپذیر نیست و روش دیگری را باید بکار برد.

این مسأله معمولا  برای لعاب های مات و یا برجسته اتفاق می افتد. اما اگر اثر مداد به راحتی پاک شود، مانند آنچه برای لعاب های براق اتفاق می افتد، میتوان گروه بندی نرمال را مطابق با شکل زیر و به شرح ذیل بکار برد.

مرحله اول

ابتدا قبل از آزمون مداد، سطح لعاب خورده شده به دقت بازرسی میشود.

اگر هیچگونه اثری از خوردگی بر روی سطح یافت نشود، تعدادی خطوط با مداد بر روی سطح کاشی میکشیم و به مرحله دوم میرویم.

اما در صورتیکه اثرات خوردگی قابل مشاهده باشد آزمون مرحله سوم را بکار میبریم.

مرحله دوم

اگر اثر مداد به راحتی پاک شود، کاشی از نظر مقاومت شیمیایی در گروه A قرار میگیرد. در غیراینصورت گروه آن B خواهد بود.

مرحله سوم

این مرحله به آزمون بازتاب (Reflection Test) معروف است و در آن بازتاب نور در زاویه ۴۵ درجه و از سطح کاشی که به فاصله ۳۵cm از منبع نور قرار دارد بررسی میشود.

اگر بازتاب به خوبی و با شدت معمول رویت شود، گروه کاشی B است (گروه A اطلاقنمیشود زیرا اثرات خوردگی در مرحله اول بصورت چشمی مشاهده شده بود).

اما اگر سطح لعاب حتی اندکی تار دیده شود و نتوان بازتاب نور را به خوبی رویت کرد، کاشی از نظر مقاومت شیمیایی در گروه C قرار خواهد گرفت. اما همانطور که بیان گردید کاشی هایی با سطوح مات و زبر وجود دارند، که اثر مداد در حالت عادی از سطح آنها پاک نمی شود.

گروه بندی مقاومت شیمیایی آنها بصورت مشاهده چشمی و به شرح جدول زیر انجام میشود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X