استانداردها و فرآیند تولید کاشی مقاومت به لک

استانداردها و فرآیند تولید کاشی مقاومت به لک

آزمون مقاومت به لک

مقاومت کاشی در برابر لک دار شدن یا لک ناپذیری، وقتی که کاشی ها از نوع بدون لعاب و یا پولیش شده هستند، اهمیت می‌یابد.

کاشی هایی که لک پذیر هستند، پس از مدتی، زیبایی و ظاهر خود را از دست میدهند و تمیز کردن آنها بسیار مشکل خواهد بود.

این مشکل، کاربرد چنین کاشی هایی را در مراکز پر رفت و آمد و یا منازل بسیار محدود میکند.

همانطور که بیان شد، سطح کاشی دارای تخلخل هایی با شکل، اندازه و مقدار متفاوت است.

مقدار تخلخل ها، در کاشی هایی که جذب آب بیشتری دارند و یا پولیش شده اند بیشتر است و شکل و اندازه آنها به عوامل تولیدی و ترکیبی بستگی دارد.

لک دار شدن بر روی سطح کاشی، ناشی از ورود عوامل لک زا به داخل این حفرات و تخلخل ها است.

اگر شکل تخلخل طوری باشد که مواد لک زا با شستن و پاک کردن از سطح کاشی زدوده نشوند، مقاومت به لک اندک خواهد بود.

بدیهی است که عامل لک زا از درون تخلخل های کروی و با شکل منظم راحت تر خارج میشود و در کاشی های مربوطه نیز مقاومت به لک شدن افزایش مییابد.

با اینکه این امکان وجود دارد که مقدار، شکل و اندازه تخلخل ها در سطح کاشی کنترل شود، اما معمولا کاشی های پرسلانی بدون لعاب، لک پذیر هستند و تعیین مقاومت به لک آن ها بر اساس استاندارد          ISO 14-10545 الزامی است و عدد مربوطه باید در مشخصات فنی این نوع محصولات ذکر شود.

آزمون مقاومت به لک بر مبنای ایجاد لک به کمک عوامل لک زا و سپس پاک کردن و بازرسی چشمی طراحی شده است.

در این آزمون، عوامل لک زای متعدد و مراحل پاک کردن مختلفی بکار میرود تا در نهایت میزان مقاومت به لک مشخص شود.

بنابراین، بطور کلی میتوان گفت که آزمون مقاومت به لک به چهار مرحله تقسیم میشود:

۱- اعمال عامل لک زا به میزان چند قطره برروی سطح حداقل ۵ عدد  کاشی که کامال خشک و تمیز شده اند.

لازم است که یک درب شیشه ای بر روی لک گذارده شود تا از تماس با کاشی باقی بماند.

در جدول زیر انواع عوامل لک زا که در تعیین مقاومت به لک استفاده میشوند آورده شده است.

۲- پاک کردن لک ایجاد شده به کمک انواع عوامل پاک کننده. در این مرحله سعی میشود، عامل لک زا به کمک عوامل پاک کننده و یا حلال ها پاک شود.

انواع عوامل پاک کننده و حلال های مصرفی در جدول زیر آورده شده است.

لازم به ذکر است که، عوامل لک زا و پاک کننده ها را میتوان در آزمایشگاه و در صورتیکه مواد آنها (مانند: اکسید آهن، کرم، انواع اسیدها و بازها) موجود باشد تهیه نمود.

با این حال، شرکت هایی وجود دارند که مجموعه این عوامل را در قالب مجموعه-ای به نام کیت مقاومت به لک (Stain Resistance Kit) میفروشند.

۳- پس از ایجاد لک، میتوان به کمک پاک کننده ها و حلالها به روش های مختلفی، لک را پاک نمود.

هر یک از این روش ها نامگذاری شده اند که در جدول زیر آورده شده است.

۴- سپس بازرسی چشمی، مقاومت به لک کاشی را مطابق با شکل ۱۱ تعیین خواهد نمود.

به عبارتی دیگر، در هر مرحله از پاک کردن، اگر لک های مختلف از سطح پاک شوند، عدد مقاومت به لک خاصی به کاشی تعلق میگیرد.

به عنوان مثال، اگر لک ها با آب روان (روش A) پاک شوند، کاشی بیشترین مقاومت به لک (مقاومت به لک ۵) را دارد.

اما اگر لک ها با هیچ روشی پاک نشوند (حتی یکی از لک ها پاک نشود) مقاومت به لک کاشی ۱ خواهد بود.

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X