استانداردها و فرآیند تولید کاشی جذب آب

همانطور که بیان شد، جذب آب قابلیت جذب آب توسط کاشی را نشان میدهد و بسیاری از خواص آن را تحت تاثیر قرار میدهد. میزان جذب با مقدار تخلخل های سطح کاشی که آب توانایی نفوذ به آب مستقیما آنها را دارد، متناسب است.

بطورکلی، تخلخل ها در کاشی به دو دسته:
تخلخل های باز و بسته (Open and Closed Porosity) تقسیم میشوند.

تخلخل های باز آن هایی هستند که به سطح کاشی راه دارند و بر عکس، تخلخل های بسته حفراتی هستند که در داخل کاشی محبوس شده اند.

شکل زیر نمایی شماتیک از چگونگی توزیع تخلخل ها در کاشی را نشان میدهد.

مقدار، شکل و نوع تخلخل ها به عوامل متعدد تولیدی و ترکیبی بستگی دارد.

لازم به ذکر است که بدن های با جذب آب صفر، میتواند متخلخل باشد اما تخلخل های آن از نوع بسته است.

اندازه گیری جذب آب از آزمون های مهم در صنعت کاشی است که میبایست به یکی از دو روش ذیل، به طور منظم و در بازه های زمانی مشخص و با دقت انجام شود:

۱- روش جوشاندن در آب: در این روش، نمونه های کاشی با ابعاد معین، به مدت ۲ ساعت درون آب در حال جوش، بصورت کاملا فرورفته نگهداری میشوند.

سپس نمونه ها، تا دمای اتاق سرد شده و بلافاصله وزن آنها اندازه گیری میشود. پس از این مرحله، از فرمول ۱ میتوان درصد جذب آب را محاسبه کرد.

۲- روش خلاء: در این روش ابتدا نمونه ها در محفظه خالی قرار داده میشوند.

سپس فشار محفظه به فشار kPa ۱۰۰  کاهش مییابد.

آنگاه نمونه ها به مدت ۳۰ دقیقه در محفظه خلاء با فاصله از یکدیگر باقی می مانند.

پس از این مدت، به تدریج آب وارد محفظه میشود و اجازه مییابد تا تمام تخلخل های باز کاشی را که هم اکنون از هوا تخلیه شده اند را پر کند.

در این حالت، کاشی به مدت ۱۵ دقیقه در آب باقی خواهد ماند و در نهایت وزن تر آن اندازه گیری میشود.

میزان جذب آب از فرمول زیر و به کمک وزن تر و خشک حاصل، قابل محاسبه خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X